Oferta dla pracodawcy

Pracownicy z Ukrainy

Co nas wyróżnia?

 • wiedza i doświadczenie,
 • wysokie standardy współpracy,
 • elastyczna oferta,
 • rzetelność i uczciwość,
  obsługa 24/7,
 • opieka nad pracownikami,
 • dostosowanie do potrzeb pracodawców.

Polski rynek pracy to jeden z najdynamiczniej rozwijających się rynków w Europie. Ciągły rozwój stworzył wysokie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników spoza kraju. Z tą myślą przygotowaliśmy ofertę dla pracodawców, obejmującą możliwość pozyskania personelu zza naszej wschodniej granicy. W trakcie rekrutacji ściśle współpracujemy z ukraińskimi partnerami oraz z firmami Klientów. Jako odpowiedzialny partner otaczamy opieką naszych pracowników. Zapewniamy im wsparcie w procesie wizowym, przygotowujemy i wdrażamy do nowych obowiązków, organizujemy zakwaterowanie i transport do pracy oraz obsługujemy ich od strony kadrowo-płacowej.

 

W zależności od potrzeb, możliwości i branży stosujemy trzy modele współpracy:

leasing pracowniczy, czyli użyczenie pracowników tymczasowych, którzy pracować będą pod Państwa nadzorem, na rzecz Waszej firmy, jednak to APN jako agencja pracy pozostaje dla nich pracodawcą.
Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości przepracowanych godzin.

outsourcing  wyodrębnienie procesów produkcyjnych lub logistycznych i realizacja ich samodzielnie przez APN zgodnie ze zleceniami, jako „firma w firmie”.
Rozliczenie odbywa się na podstawie ilości prawidłowo wykonanych prac.

podwykonawca robót: w budownictwie współpracujemy jako podwykonawca robót, szczególnie w zakresie prac drogowych, robót gruntowych, melioracyjnych i robót zbrojarskich.

Branże, w których się specjalizujemy:

Budownictwo

Rolnictwo

Logistyka

Produkcja

Korzystając z naszych usług, Przedsiębiorcy zyskują między innymi:

 • rozliczenie za usługę na podstawie faktury VAT,
 • optymalizację kosztów w zakresie gospodarki personalnej,
 • redukcje kosztów zatrudnienia,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowy cywilnoprawne,
 • elastyczność kosztów poprzez dostosowanie struktury zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy,
 • przejęcie przez APN w obszarze administracyjno-kadrowym obowiązku zawierania umów z pracownikami, uiszczania składek ZUS,
 • rozliczania podatku dochodowego, rozliczania świadczeń socjalnych, urlopów, odpraw, prowadzenia listy obecności, naliczania płac i ubezpieczeń dla pracowników,
 • obniżenie kosztów w zakresie PFRON,
 • rozwiązania problemów logistycznych.

Formularz
kontaktowy

Twoje imię i nazwisko lub Firma*
01

Adres e-mail
02

Telefon kontaktowy
03

Temat wiadomości
04

Wpisz swoją wiadomość:
05